Spp

SPP Net

Spp NetДоклад: „Пространствено обединяване на пирамиди в дълбоки конволюционни мрежи за визуално разпознаване“
Адрес: https://arxiv.org/abs/1406.4729

  1. Изпробва метода за подобряване на данните на Alexnet: „Някои подобрения в класификацията на образите, базирани на дълбока конволюционна невронна мрежа“    1. Предложете по-ефективни методи за подобряване на данните
    2. Обяснете, че увеличаването на данни (независимо дали е обучение или тестване) е много универсално
    3. Предложете прост алчен алгоритъм за намаляване на броя на TTA
  2. DetectorNet: 《Дълбоки невронни мрежи за откриване на обекти》