Съобщете за грешка: Uncaught TypeError: $ (...) .dialog не е функция, метод на обработка.

Report Error Uncaught Typeerror Dialog Is Not FunctionИзползвайте при писане на преден край на queryselfplan.js код $.dialog({ type: 'alert', content:'The plan has not been created' })

Грешка: Uncaught TypeError: $ (...) .dialog не е функция
По това време проверих много информация и установих, че причината е, че пакетите css и js не са импортирани в jsp страницата. Пакетът с указания е както следва:


След импортиране на горния пакет, прозорецът изскача нормално.