python: pip install *** SyntaxError: невалиден синтаксис

Python Pip Install SyntaxerrorВ https://pypi.org/project/pip/#downloads Изтеглете и въведете python setup.py install от директорията на конзолата, за да инсталирате pip 20.0.2, и опитайте да инсталирате pymysql плъгина, използвайки pip install, се съобщава за грешка:

Python 3.8.2 (tags/v3.8.2:7b3ab59, Feb 25 2020, 23:03:10) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)] on win32 Type 'help', 'copyright', 'credits' or 'license' for more information. >>> pip install pymysql File '', line 1 pip install pymysql ^ SyntaxError: invalid syntax >>>

Излезте от средата на python 3.8.2, въведете отново командата и успешно инсталирайте приставката:F:pythonScripts> pip install pymysql Collecting pymysql Downloading PyMySQL-0.9.3-py2.py3-none-any.whl (47 kB) |████████████████████████████████| 47 kB 309 kB/s Installing collected packages: pymysql Successfully installed pymysql-0.9.3 PS F:pythonScripts> pip list Package Version ---------- ------- pip 20.0.2 PyMySQL 0.9.3 setuptools 41.2.0

Прикачен чертеж: