numpy.matlib.repmat (a, m, n) [източник]) анализ на функцията

Numpy Matlib Repmat@ [TOC] (numpy.matlib.repmat (a, m, n) [източник]) анализ на функцията)
изображение

 1. Преглед на функционалната функция: повторно ~ повторение на матрица, нова матрица се генерира от входящото копие на матрицата

 2. Анализ на параметри: a е източникът на копие, m е кратно на редове, n е кратно на колони

 3. Демо анализ: самият входящ a2 е 2 3 матрица, повторно (a2, 7, 3) поставете a2
  умножете броя на редовете по 7 и броя на колоните по 3, получената матрица е (2
  7) (3 3) = 14 * 9

 4. Как да напиша изходните матрични редови елементи? Пан! ! !

 5. Както е показано в демонстрацията, плъзнете a2 и го преместете надясно 2 пъти, за да получите
  Останалото все още е в съответствие с това правило, тиган! До крайната матрица е 14 * 9)

Ако има грешки, моля, посочете ги!