Число, когато Matlab използва подпрограма за изчертаване на подфигура (а) (б) (в) (г)

Number When Matlab Uses Subplot Draw Sub FigureИзточник на проблема

За да изготвя експериментални данни, искам директно да номерирам подснимките като някои документи, така че да не се налага да отделяте всяка снимка и след това да използвам дума или латекс за номериране

Изпълнение

1 Подпакетът на подпакета в matlab използва функцията за заглавие

title('(a)','position',[-4,38],'FontSize',16)

Посочете позицията на заглавието
изображение

2 Използвайте функцията xlabel

Използвайте функцията xlabel директно, за да номерирате подграфите3 Използвайте функцията за текст

Използвайте функцията за текст, за да покажете текст, докато регулирате позицията