Името 'ConfigurationManager' не съществува в текущия контекст - стъпките на решението са обяснени подробно

Nameconfigurationmanagerdoes Not Exist Current Context Solution Steps Are Explained DetailКласът ConfigurationManager се използва в изходния код на c #. Въпреки че на пакета, използващ System.Configuration, се прави препратка, компилаторът все още съобщава за грешка: Грешка CS0103: Името 'ConfigurationManager' не съществува в текущия контекст.

Решение:Щракнете с десния бутон върху текущата справка за проекта

Щракнете, за да добавите препратка

Кликнете върху сглобкатаИ намерете System.Configuration за проверка

Щракнете върху OK