Flutter не може да стартира Грешка при извличане на свойствата на устройството за ro.product.cpu.abi:

Flutter Cannot Run Error Retrieving Device PropertiesFlutter не може да се стартира и се съобщава за грешка Грешка при извличане на свойствата на устройството за ro.product.cpu.abi:

Използването на flutter docotor също съобщава за грешка при извличане на свойствата на устройството за ro.product.cpu.abi:

Това е така, защото след надграждането на пърхането, платформените инструменти 28.0.3 идват с грешка,Виж детайлите https://github.com/flutter/flutter/issues/33938

Решение: промяна Надстройте версията на платформените инструменти до 29.0.1Е, надстройката е завършена! Вашата програма за пърхане може да работи отново!