Разликата между const и define

Difference Between ConstОт „Програмист Интервю Колекция Пето издание Орик“преглед на операцията constint b=500 const int * a = & b // Case 1 int const * a = & b // Case 2 int * const a = & b // Case 3 const int * const a = & b // Case 4 // For cases 1 and 2 * a is a constant, a is a variable can be changed Change method 1) int b=500 const int *a=&b b=600 cout << * a << endl // get 600 2) int b=500,c=600 const int* a=&b a=&c cout << * a << endl // get 600 For case 3, initialize when defining a is a constant, * a is a variable Change method int b=500 int *const a=&b *a=600 cout << * a << endl // get 600 Case 4, the pointer itself and the content pointed to are constants

функция на const членПредефинирайте функциите-членове на класа, някои функции-членове не променят членовете на данните на класа, т.е. Тези функции са функции само за четене, методът на работа: добавете ключовата дума const, за да идентифицирате функциите, които не променят членовете на данните

Ако const е поставен преди декларацията на функцията, това означава, че връщаната стойност на функцията е постоянна